Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Nadležnosti sanitarne inspekcije

 • neposredno provođenje sanitarnog inspekcijskog nadzora u složenim situacijama,
 • praćenje stanja higijene i preduzimnje potrebnih mjera u cilju poboljšanja higijensko-sanitarnih prilika na Kantonu
 • učestvovanje, sa inspektorima zaštite okolice, na preduzimanju mjera zaštite zdravlja stanovništva kroz zaštitu okolice
 • preduzimanje neophodnih mjera na obezbjeđenju higijenske ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe u prometu na Kantonu
 • praćenje novih saznanja u preventivi i usavršavnje rada općinskih sanitarnih inspektora kroz redovne konsultacije i edukacije
 • praćenje primjene propisa i iniciranje potrebnih izmjena i dopuna
 • kontrolu zaštite zdravlja ljudi, sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti
 • kontrolu proizvodnje i prometa životnih namirnica i predmeta osnovne upotrebe koji su pod sanitarnim nadzorom
 • kontrolu proizvodnje i prometa otrova i sličnih supstanci
 • kontrolu snabdijevanja vodom i odstranjivanje otpadnih voda i materijala
 • kontrolu sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjete u javnim objektima (javni lokali, škole, ustanove soc. zaštite i dječije zaštite i dr.) i drugim mjestima od značaja za osiguranje sanitarne, higijenske i protivepidemijske zaštite
 • kontrolu zdravstvenog stanja zaposlenih u djelatnostima i na poslovima koji su pod sanitarnom inspekcijskom kontrolom
 • kontrolu preventivnog sanitarnog nadzora nad izgradnjom objekata
 • kontrolu zabrane upotrebe duhanskih proizvoda u skladu sa posebnim propisom
 • izradu mjesečnih izvještaja i njihovo dostavljanje glavnom kantonalnom inspektoru
 • obavljanje i drugih inspekcijskih poslova u skladu sa ovlaštenjima datim u pojedinim zakonima i drugim propisima, a po nalogu glavnog kantonalnog inspektora i direktora Kantonalne uprave

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka