Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Imajući u vidu važnu i nezamjenjivu ulogu u razotkrivanju različitih oblika korupcije u različitim segmentima života i rada imaju oni koji se sa njom svakodnevno susreću ili trpe njene posljedice, pozivamo sve stanovnike Tuzlanskog kantona da prijave bilo koji oblik korupcije sa kojim se suoče, kako u kontaktu sa Kantonalnom upravom inspekcijskih poslova Tuzlanskog kantona i njenim djelatnicima tako i u ostalim javnim institucijama i organizacijama. Protiv svih oblika  ponašanja i postupaka rukovodilaca, inspektora i ostalih djelatnika Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, koji imaju karakter korupcije i budu nam prijavljeni, poduzet ćemo sve zakonom predviđene aktivnosti iz okvira naših mogućnosti i nadležnosti. Prijave i saznanja o korupciji koja izlaze izvan okvira naših nadležnosti i zakonskih mogućnosti proslijedit ćemo nadležnim organima i institucijama, na nadležno postupanje.

                Prijavu korupcije možete dostaviti e-mailom na adresu direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK:  

                                                                                      Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.                                        

  ''Kako bismo mogli postupiti po prijavi ili je proslijediti nadležnoj instituciji ili organu na nadležno postupanje, potrebno je da uočeni oblik korupcije opišete što preciznije i jasnije, da navedete podatke o počiniocu, te da navedete i dostavite dokaze na kojima je prijava temeljena (slike, dokumenti i sl.).
  Ukoliko ste kao podnosilac prijave spremni učestvovati u postupku dokazivanja ili javnog objavljivanja prijavljene korupcije, potrebno je da nam to jasno stavite na znanje dostavom ličnih i kontaktnih podataka.
   Ukoliko ste zaposleni u nekoj od institucija Bosne i Hercegovine ili u pravnom licu koje je osnovala neka od institucija Bosne i Hercegovine, kako biste se zaštitili od eventualnih neželjenih posljedica prijave na vaš radni status, istovremeno se možete obratiti  Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije,  koja će Vam, shodno Članu 7. Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH (''Službeni glasnik BiH'' broj 100/13), u roku od 30 dana od dana obraćanja, dodijeliti status uzbunjivača.

Detalje o zaštiti uzbunjivača, koju pruža Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, mogu se pronaći u tekstu Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'' broj 100/13).

                              ''Ukoliko podnosilac prijave nije  spreman  na daljnju saradnju, njegovi lični podaci će 
                                se smatrati tajnim i neće biti javno dostupni, niti na bilo koji način zloupotrebljeni.''

  Prijavu korupcije možete nam dostaviti i na obrascu za prijavu korupcije  ili u slobodno pisanoj formi, na jedan od slijedećih načina:

  • Poštom na adresu Kantonalna uprava za inspekcijske poslove TK, Rudarska 72, 75000 Tuzla, BiH, na ruke direktora,
  • Lično na ruke direktora KUIP TK, Rudarska 72, 75000 Tuzla, BiH,
  • Faksiranjem na broj +387 35 282 697,

                                                   

                     ''Napominjemo  da će,  zbog mogućnosti zloupotrebe, biti  postupljeno

                       samo po dovoljno ozbiljnim  i  razložnim  anonimnim  prijavama  koje

                       su  potkrijepljene  odgovarajućim dokazima (slike, dokumenti  i sl.).''

 

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka