Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Nadležnosti kantonalne inspekcije socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom

 • vršenje inspekcijskog nadzora iz oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, na osnovu i u granicama ovlaštenja utvrđenim zakonom  i pod-zakonskim aktima i odlučivanje o preduzimanju upravnih i drugih mjera
 • vršenje nadzora nad pravilnošću primjene propisa u upravnom postupku-stručni nadzor
 • vršenje inspekcijskog nadzora nad radom udruženja i fondacija registrovanih u kantonu i koja imaju sjedište na kantonu, na osnovu i u granicama zakonskih ovlaštenja
 • učestvovanje u izradi analiza, informacija, izvještaja i drugih stručnih materijala o postojećem stanju u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom i predlaganje mjera za poboljšanje stanja u tim oblastima
 • vršenje nadzora po pitanjima ispunjavanja uslova utvrđenih zakonom za osnivanje, odnosno rad ustanove socijalne zaštite
 • kontrola zaštite prava maloljetnika, djece i lica pod starateljstvom u korištenju socijalne pomoći
 • kontrola zaštite prava porodice sa djecom
 • kontrola preduzimanja mjera na zaštiti interesa korisnika socijalne zaštite do imenovanja novog staraoca
 • kontrola zaštite imovine djece bez roditeljskog staranja i lica pod starateljstvom
 • kontrola zaštite korisnika kojima su uskraćena ili ograničena prava
 • kontrola sprečavanja smještaja lica u drugu porodicu koja nije podobna da primi dijete na smještaj
 • kontrola osiguranja ustanova koje ne prime lice koje je uputio nadležni organ starateljstva
 • kontrola postupanja po odluci o izdržavanju kod svake isplate stalnih novčanih primanja
 • vršenje kontrole otpusta korisnika iz ustanove suprotno zakonu
 • kontrola vođenja evidencije i dokumentacije o licima pod starateljstvom
 • kontrola vođenja evidencije i dokumentacije o usvojenoj djeci
 • kontrola vođenja evidencije o izdržavanju djece i roditelja
 • vođenje evidencije o izvršenim inspekcijskim pregledima, izrada mjesečnih izvještaja i njihovo dostavljanje glavnom kantonalnom inspektoru
 • obavljanje i drugih inspekcijskih poslova u skladu sa ovlaštenjima datim u pojedinim zakonima i drugim propisima, a po nalogu glavnog kantonalnog inspektora i direktora Kantonalne uprave

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka