Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Nadležnosti elektroenergetske inspekcije

  • vršenje inspekcijskog nadzora nad provođenjem zakona, propisa, tehničkih normativa i opštih akata prilikom planiranja,

        projektovanja, proizvodnje, izgradnje, rekonstrukcije, remonta  elektroenergetskih objekata i postrojenja, ugrađivanja električnih

        uređaja, instalacija i njihove upotrebe

  • vršenje kontrole kvaliteta električne energije, upotrebu i održavanje elektroenergetskih postrojenja u cilju ocjene njihove tehničke

        ispravnosti, pogonske spremnosti, sigurnosti pogona, pogonskog i drugog osoblja, racionalne upotrebe električne energije i

        provođenje  mjera ograničenja potrošnje električne energije, u domenu njenog nadzora

  • vršenje uviđaja oštećenja, havarija ili eksplozija elektroenergetskog objekta ili postrojenja, ako su istim ugroženi ljudski život ili

        okolina, ili ako prijeti ili je nastala veća materijalna šteta, u domenu njihovog nadzora

  • postupanje po zahtjevima građana i pravnih lica za pregled elektroenergetskih objekata, postrojenja i instalacija u domenu njenog

       nadzora

  • vršenje i drugih poslova koji su joj zakonima i drugim propisima stavljeni u nadležnost

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka