Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Sigurnost hrane - prioritetna tema sastanka održanog u KUIP TK

U prostorijama Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, a na inicijativu Glavnog federalnog inspektora za hranu Nermina Smajlagića, održan  je sastanak zainteresiranih strana za sigurnost hrane u dijelu nadležnosti inspekcije za hranu i sanitarne inspekcije, a s ciljem unapređenja sistema kontrole hrane u FBiH.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, predstavnici Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, predstavnici lokalnih uprava nadležnih za poslove sanitarne inspekcije iz gradova Tuzla, Živinice, Srebrenik, Gradačac, Kalesija i Sapna, predstavnici Veterinarskog zavoda TK, zatim predstavnici laboratorija koje vrše analizu hrane  sa područja Tuzlanskog kantona – MultiLab d.o.o.  te predsjednicaUG Klub potrošača  Gordana Bulić.

Sastanak je pružio platformu za raspravu o trenutnom stanju u oblasti sigurnosti hrane, identifikaciju ključnih izazova s kojima se nadležni susreću, kao i pronalaženje efikasnih rješenja za unapređenje rada s ciljem obezbjeđenja sigurne i kvalitetne  hrane na tržištu.

Prisutni su sagledali brojne faktore koji utiču na efikasnost inspekcijskih organa u oblasti kontrole hrane, uključujući nedovoljne resurse, nedostatak stručnog kadra, kao i potrebu za poboljšanom saradnjom i koordinacijom između različitih nivoa inspekcije i drugih relevantnih aktera.

Jedan od ključnih zaključaka sastanka je bio naglasak na važnosti redovnog i usmjerenog sprovođenja inspekcijskih nadzora, uz primjenu najviših standarda, kako bi se osigurala sigurnost i kvalitet hrane na tržištu.

 

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka