Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

15. mart – Svjetski dan prava potrošača - Smjernice za ostvarivanje prava

Svakog 15. marta obilježava se Dan zaštite potrošača, naglašavajući ulogu i prava potrošača u savremenom društvu. Ovaj dan predstavlja priliku da se podigne svijest o važnosti zaštite potrošača i promovišu zakoni koji pružaju potrebnu sigurnost i zaštitu potrošačima širom zemlje. U tom kontekstu, Zakon o zaštiti potrošača u BiH je ključni dokument koji reguliše odnose između potrošača i trgovaca, osiguravajući poštovanje prava i unaprijeđenje tržišnog ambijenta. Zakon o zaštiti potrošača u BiH je u skladu sa evropskim standardima i pruža sveobuhvatnu zaštitu potrošača prilikom kupovine proizvoda i usluga.

Napominjemo potrošače da uvijek traže račun! Posjedovanje računa je osnovni preduvjet za sve dalje korake u borbi za prava potrošača.

-        Prvi korak koji potrošač treba da uradi, ako nije zadovoljan pružanjem usluga ili roba, jeste da uputi pismeni prigovor trgovcu (dostaviti zahtjev trgovcu u pisanoj formi putem PTT operatera, sa povratnicom);

-        Drugi korak je rješavanje prigovora preko Uprave za inspekcijske poslove TK;

-        Treći korak je putem nadležnih sudova.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove TK stoji na raspolaganju svim građanimada u skladu sa pomenutim Zakonom zaštiti prava potrošača i blagovremeno odreaguje u slučaju problema.

Pozivamo potrošače da vode brigu o svojim potrošačkim interesima i da insistiraju na njihovoj realizaciji i zaštiti svim pravnim i društveno prihvatljivim sredstvima.

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka