Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Izvještaj o radu KUIP TK za 2022 godinu

Na 51. redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, održanoj dana 07.03.2023. godine i 8. sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, održanoj 26.04.2023 godine razmatran je i prihvaćen Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2022. godine.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, u izvještajnom periodu je izvršila i u elektronskoj formi obradila 13.443 kontrole procentualno 116,4% u odnosu na planirani broj,  zatim 9.563 predmeta zavedenih u Djelovodniku predmeta i akata, što ukupno iznosi 23.006 predmeta, odnosno ukupno obradila 70.559 akata u tim predmetima, od čega je uradila 55.751 izlaznih akta.

Obzirom da je Planom Kantonalne uprave za 2022 godinu planirano da se u toj godini, kao izvještajnom periodu izvrši 11.549 kontrola može se konstatovati da je navedeni Plan, i pored brojnih ograničenja realizovan u cjelosti, a takođe i da je u izvještajnom periodu izvršeno 1894 kontrola više nego je planirano ili prikazano u relativnom odnosu, tako da je plan prebačen za 16,4%.

Na osnovu prikazanih pokazatelja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK, može se nedvosmisleno zaključiti da je ova Uprava, i pored brojnih ograničenja i barijera za realizaciju planiranih aktivnosti, u potpunosti izvršila sve planirane aktivnosti. 

Cjelovit  uvid u aktivnosti Uprave u za 2022 godinu omogućuje integralni tekst predmetnog izvještaja, koji je dostupan u nastavku.

Izvještaj o radu KUIP TK za period 01.01-31.12.2022. godine

 

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka