Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Izvještaj o radu za 2017. godinu

Na 6. redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, održanoj dana 27.03.2017. godine, razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2017. godine.

Usprkos brojnim objektivnim ograničenjima, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, u izvještajnom periodu je izvršila i u elektronskoj formi obradila 15.943 kontrole, zatim  8.691 predmeta zavedenih u Djelovodniku predmeta i akata, što ukupno iznosi 26.643 predmeta, odnosno ukupno obradila 76.240 akata u tim predmetima, od čega je uradila 62.505 izlaznih akta.

U izvještajnom periodu, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona je, u svim upravnim oblastima,  naložila, izrekla i donijela 12.627 upravnih i drugih mjera i akata. Izdala  je 1.077 rješenja o zabrani rada, od čega je 125  zabrana rada izrečeno subjektima nadzora koji su radili bez odobrenja, a 952 ostalih zabrana. U 36 slučajeva je izvršeno pečaćenje poslovnih prostorija, kao mjera obezbjeđenja izvršenja naložene upravne mjere zabrane rada.

Inspektori rada za oblast radnih odnosa, inspektori rada za oblast zaštite na radu i socijalne zaštite, su na području Tuzlanskog kantona, izvršili ukupno 5.274 inspekcijska pregleda. Tom prilikom inspekcija rada izvršila je kontrolu 11.126 radno angažovanih osoba, od čega je 10.120 osoba bilo radno angažovano u skladu sa Zakonom, a 998 osoba je bilo radno angažovano suprotno odredbama Zakona o radu. Kao posljedica naprijed pobrojanih kontrola u izvještajnom periodu, po nalogu inspektora zasnovan je radni odnos sa 631 osobom, odnosno poslodavci su sa zaposlenicima zaključili pojedinačne ugovore o radu i izvršili njihovo prijavljivanje kod Federalnog zavoda PIO/MIO i Zavoda za zdravstveno osiguranje Tuzlanskog kantona.

Cjelovit  uvid u aktivnosti Uprave za 2017 godinu omogućuje integralni tekst predmetnog izvještaja, koji je dostupan u nastavku.

 Izvještaj o radu KUIP TK za period 01.01-31.12.2017. godine

Izvod iz izvještaja o radu KUIP TK za period 01.01-31.12.2017. godine

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka