Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Izvještaj o radu KUIP TK za prvo polugodište 2017. godine

Na 91. redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, održanoj dana 07.09.2017. godine, razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 30.06.2017. godine.

Usprkos brojnim objektivnim ograničenjima, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, u izvještajnom periodu je izvršila i u elektronskoj formi obradila 8.123 kontrole, zatim  4.100 predmeta zavedenih u Djelovodniku predmeta i akata, što ukupno iznosi 12.224 predmeta, odnosno ukupno obradila 37.927 akata u tim predmetima, od čega je uradila 31.210 izlaznih akta.

U izvještajnom periodu, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona je, u svim upravnim oblastima,  naložila, izrekla i donijela 6.478 upravnih i drugih mjera i akata. Izdala  je 551 rješenja o zabrani rada, od čega je 67  zabrana rada izrečeno subjektima nadzora koji su radili bez odobrenja, a 484 ostalih zabrana. U 18 slučajeva je izvršeno pečaćenje poslovnih prostorija, kao mjera obezbjeđenja izvršenja naložene upravne mjere zabrane rada.

Informacioni sistem Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, koji predstavlja osnovni alat za rad inspektora i Uprave, kao i alat za evidentiranje rezultata tog rada, u predmetnom periodu je funkcionisao 99,99 %-tnom efikasnošću, što je rezultat, kako finansijske podrške Vlade Tuzlanskog kantona ''Kadrovskom i materijalno – tehničkom jačanju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove''u okviru Akcionog plana Tuzlanskog kantona za realizaciju reformske agende za BiH, tako i zalaganja osoblja zaduženog za  njegovo funkcionisanje i održavanje.

Cjelovit  uvid u aktivnosti Uprave u prvom polugodištu 2017 godine omogućuje integralni tekst predmetnog izvještaja, koji je dostupan u nastavku.
 


Izvještaj o radu KUIP TK za period 01.01-30.06.2017. godine

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka