Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Rezultati pojačanog inspekcijskog nadzora

U periodu od 05.09.2016  do 14.10.2016 godine, zajednički timovi inspektora rada za oblast radnih odnosa i tržišno - turističkih inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona,  obavili su pojačani inspekcijski nadzor na području Tuzlanskog kantona, sa ciljem suzbijanja ''rada na crno'' i ''sive ekonomije'' koja obuhvata sve oblike poslovanja koji nisu u skladu sa važećim zakonima i propisima (rad bez odobrenja, ne izdavanje računa i sl.). Operativne planove kontrola donijeti su od strane Uprave, gdje su precizirani timovi inspektora i područja u kojima će provoditi inspekcijske kontrole. Planovi su obuhvatili 12 općina Tuzlanskog kantona, gdje su inspektori obavili ukupno 1.086 inspekcijskih nadzora i tom prilikom utvrdili ukupno 578 različitih prekršaja. Na provođenju pojačanog inspekcijskog nadzora bilo je angažovano 27 inspektora, od tog broja 13 inspektora rada za oblast radnih odnosa i 14 tržišno – turističkih inspektora.
 
U skladu sa važećim zakonima, inspektori su izdati ukupno 380 prekršajnih naloga, ukupne vrijednosti 344.623,00 KM, a prosječna vrijednost izdatih prekršajnog naloga iznosila je 906,90 KM.
 
Detaljniji uvid u sadržaj i rezultate predmetnog pojačanog inspekcijskog nadzora pružaju slijedeći podaci, izraženi po oblastima kontrole:
 
PREGLED REZULTATA RADA INSPEKCIJA RADA ZA OBLAST RADNIH ODNOSA
 
Inspektori rada za oblast radnih odnosa izvršili su ukupno 562 inspekcijskih nadzora, od čega 487 redovnih i 75 kontrolnih pregled. Kontrole su obuhvatile sljedeće oblasti iz radnih odnosa kao što su: zakonitost radnog angažovanja, prekovremeni rad, isplata plaća i dr., te su tokom provedenih nadzora utvrdili ukupno 211 prekršaja, koji su se odnosili na sljedeće utvrđene nepravilnosti:

 • 93 slučaja nezakonito angažovanih radnika,
 • 24 slučaja nezakonitog prekovremenog rada,
 • 24 slučaja nezakonitosti u isplati plaća,
 • 70 ostalih prekršaja.

U skladu sa važećim zakonskim propisima, izrečeno je ukupno 336 mjere, koje čine:

 • 143 prekršajna naloga ukupne vrijednosti  137.413,00 KM,
 • 81 rješenja o zabrani radnog angažovanja,
 • 25 rješenja o zabrani prekovremenog rada,
 • 79 rješenja o otklanjanju nedostataka,
 • 8 ostalih rješenja. 

Tokom perioda pojačanog inspekcijskog nadzora, poseban akcenat je stavljen na provjeru ispravnosti angažovanja radnika kod subjektima nadzora i da li je u skladu sa važećim zakonskim propisima. Izvršena je provjera  1.499 radnika zatečenih kod subjekata nadzora u radnom odnosu. Od ukupnog broja kontrolisanih evidentiran radnika 151 radnik je angažovano suprotno odredbama važećih zakona, a od tog broja 5 je stranih državljana. Kontrolnim pregledima ustvrđeno je da je, izvršena je prijava 46 novih radnika u Zavodu za zapošljavanje TK.
 
REZULTATI RADA TRŽIŠNO – TURISTIČKA INSPEKCIJA
 
Tržišno – turistički inspektori  izvršili su ukupno 524 inspekcijskih kontrola, od čega 473 redovnih i 51 kontrolnih pregleda. Kontrole su obuhvatile sljedeće oblasti: dokumentacija o registraciji poslovnog subjekta, korištenje fiskalnih uređaja za izdavanje računa, ažurnost vođenja poslovne dokumentacije i dr., te su tokom provedenih nadzora utvrdili ukupno 367 prekršaja, koji su se odnosili na sljedeće utvrđene nepravilnosti:

 • 28 slučajeva rada bez odobrenja,
 • 71 slučaja neizdavanja fiskalnog računa,
 • 1 slučaj ne prijavljivanja kvara fiskalnog uređaja
 • 51 slučaja neažurne poslovne dokumentacije,
 • 216 ostalih prekršaja.

U skladu sa važećim zakonskim propisima, izrečeno je 551 mjera, koje čine:

 • 237 prekršajnih naloga ukupne vrijednosti  207.192,00 KM,
 • 4 pečaćenja,
 • 93 rješenja o zabrani rada,
 • 217 rješenja o otklanjanju nedostataka.

Izvodeći 473 pregleda, tržišni inspektori su utvrdili 72 prekršaja u domenu korištenja fiskalnih sistema, odnosno procentualno izraženo, 15,25 % kontrolisanih subjekata nije izdavalo fiskalne račune.
 
Usprkos nastojanjima Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona da tekućim, edukativnim i preventivnim aktivnostima smanji udio poslovnih subjekata koji ne posluju u skladu sa važećim zakonima i propisima, rezultati posljednjeg pojačanog inspekcijskog nadzora  ukazuju na još uvijek značajan broj poslovnih subjekata koji ne izvršavaju svoje zakonom definisane obaveze.

Detaljni podatci o izvršenim kontrolama, dati su u tabelama u nastavku.

 

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka