Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Saopštenje za javnost – pojačani inspekcijski nadzor tržišno-turističke inspekcije

U skladu sa Programom rada Vlade TK i Programom rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK, a sa ciljem kontinuirane kontrole poštivanja zakonske regulative u poslovanju i sprečavanja svih oblika sive ekonomije na području Tuzlanskog kantona, kantonalni tržišno-turistički inspektori će počev od 05.09.2015. godine, vršiti pojačani nadzor nad poštivanjem odredbi članova  Zakona o unutrašnjoj trgovini (''Sl. novine FBiH'' broj 40/10), Zakona o fiskalnim sistemima (''Službene novine FBiH'' broj 81/09), Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima (''Službene novine FBiH'' broj 35/09), Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (''Službene novine FBiH'' broj 32/09) i drugih propisa koji regulišu pojedine oblasti koje će biti predmetom inspekcijskog nadzora.
 
Kao i svaki put do sada, koristimo priliku da subjekte nadzora  informišemo da će preraspodjelom radnog vremena  inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK,  inspekcijski nadzor biti vršen u dvije smjene i u dane vikenda, na cijelom području Tuzlanskog kantona.
 
Kantonalni tržišno–turistički inspektori će vršiti inspekcijski nadzor sa akcentom na primjenu odredbi zakona koji se odnose na:

 1. Posjedovanje odobrenja za rad izdatog od strane nadležnog organa ili rješenja o upisu u sudski registar za obavljanje određene djelatnosti;
 2. Posjedovanje fiskalnog uređaja u skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima;
 3. Izdavanje računa kupcima za prodati proizvod ili izvršenu uslugu;
 4. Posjedovanje vjerodostojne dokumentacije iz koje se nedvosmisleno može utvrditi porijeklo i vlasništvo nad robom;
 5. Posjedovanje i ažurnost vođenja poslovne dokumentacije.

 
Za subjekte nadzora kod kojih budu utvrđeni prekršaji po navedenim kriterijima zakonom su predviđene slijedeće novčane kazne:

1. Po članu 63. stav 1. tačke e, d, f, g  Zakona o unutrašnjoj trgovini (''Službene novine FBiH'' broj  40/10):  

 • Za pravno lice, u iznosu 3000,00 KM do 15.000,00 KM
 • Za odgovorno lice u pravnom  licu, u iznosu 400,00 KM do 2000,00 KM
 • Za fizičko lice, u iznosu od 500,00 KM do 1500,00 KM .

2. Po članu 52. stavovi 1, 2 i 3  Zakona o fiskalnim sistemima (''Službene novineFBiH''broj 81/09): 

 • Za pravno lice, u iznosu 2.500,00 KM  do 20.000,00 KM
 • Za odgovorno lice u pravnom licu, u iznosu 1.000,00 KM  do 3.000,00 KM
 • Za fizičko lice, u iznosu od 3.000,00KM  do 10.000,00 KM.

3. Po  članu 63. stav 1,2 i 3 Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (''Službene novine FBiH ''broj  32/09):

 • Za pravno lice, u iznosu 1.500,00 KM do 15.000,00 KM,
 • Za odgovorno lice,  u iznosu 1.000,00 KM do 3.000,00 KM,
 • Za fizičko lice, u iznosu 150,00 KM do 1.500,00 KM.

Uz edukativni i preventivni  karakter  ovog saopštenja, kojim smo nastojali upoznati i podsjetiti subjekte nadzora na njihove obaveze koje proističu iz važećih zakona,  istovremeno ih upozoravamo da će tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove na prekršioce primjenjivati zakonom predviđene represivne mjere.  Stoga apelujemo na sve subjekte nadzora da svoje poslovanje pravovremeno usklade sa važećim propisima i time izbjegnu eventualne neugodnosti i nepotrebne finansijske troškove.
 
 
Kantonalna uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona

Tuzla, 01.09.2016. god.

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka