Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Nadležnosti inspekcije za hranu

 

 • Inspektor za hranu obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona koji se odnose na: 
 • Zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane u proizvodnji i preradi hrane, koja nije pod nadzorom veterinarske inspekcije,
 • Zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane u maloprodaji, osim u objektima pod nadzorom veterinarske inspekcije,
 • Zdravstvenu ispravnost materijala u dodiru sa hranom u proizvodnji na tržištu,
 • Preduzimanje preventivnih mjera i radnji radi sprečavanja povrede zakona i drugih propisa,
 • Sprečavanja nastajanja štetnih posljedica i otklanjanja uzroka koji bi doveli do štetnih posljedica, ukoliko iste nisu nastupile, u cilju zaštite javnog i privatnog interesa
 • Predlaganje mjera za otklanjanje uzroka koji mogu dovesti do štetnih posljedica,
 • Radi mjesečne izvještaje i dostavlja ih glavnom kantonalnom inspektoru,
 • Neposredno sprovodi i primjenjuje sve procedure i uputstva vezana za rad Uprave, koji se odnose na njegovo radno mjesto,
 • Obavlja i druge inspekcijske poslove u skladu sa ovlaštenjima datim u pojedinim zakonima i drugim propisima, a po nalogu glavnog kantonalnog inspektora i direktora Uprave,
 • Za svoj rad odgovara glavnom kantonalnom inspektoru i direktoru Uprave.

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka