Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Sopštenje za javnost - naknada za opštekorisne funkcije šuma
 • 19 Novembar 2018
 • od KUIPTK

Podsjećamo sva pravna lica - obveznike uplate naknade za opštekorisne funkcije šuma, na obavezu plaćanja navedene naknade propisane članom 49. Zakona o šumama ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/17), u kojem je regulisano da navedenu naknadu plaćaju sva pravna lica  registrovana za obavljanje djelatnosti, koja imaju sjedište na području Tuzlanskog kantona, kao i dijelovi pravnih lica čije je...

Izvještaj o radu KUIP TK za prvo polugodište 2018. godine
 • 27 Septembar 2018
 • od KUIPTK

Na 32. redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, održanoj dana 26.09.2018. godine, razmatran je i nije prihvaćen Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 30.06.2018. godine.   I pored brojnih objektivnih ograničenja, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, u izvještajnom periodu je izvršila i u elektronskoj formi obradila 7.766...

Javna rasprava na Nacrt Zakona o inspekcijama TK
 • 14 Avgust 2018
 • od KUIPTK

Obavještavaju se sva Ministarstva Tuzlanskog kantona, Gradsko vijeće Grada Tuzla, Gradonačelnik Grada Tuzla, sva Općinska vijeća općina na području Tuzlanskog kantona, svi Načelnici općina na području Tuzlanskog kantona kao i sva zainteresovana pravna i fizička lica da je u toku Javna rasprava o Nacrtu Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona, te da svoje eventualne prijedloge, primjedbe ili sugestije...

Izvještaj o radu za 2017. godinu
 • 28 Mart 2018
 • od KUIPTK

Na 6. redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, održanoj dana 27.03.2017. godine, razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2017. godine. Usprkos brojnim objektivnim ograničenjima, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, u izvještajnom periodu je izvršila i u elektronskoj formi obradila 15.943...

 • 12 Februar 2018
 • od KUIPTK
Program rada za 2018. godinu

Na svojoj 109 redovnoj sjednici, održanoj 31. januara 2018. godine, Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila Program rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2018. godinu.Program rada...

 • 31 Avgust 2017
 • od KUIPTK
Kurban Bajram 2017

Poštovani građani, S obzirom da se približava jedan od najvećih muslimanskih blagdana Kurban Bajram, te da većina Bošnjaka islamske vjeroispovijesti prakticira klanje kurbana, osjećamo obavezu da Vas  upozorimo na...

 • 30 Mart 2017
 • od KUIPTK
Izvještaj o radu KUIP TK za 2016. godinu

Na 33. sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, održanoj dana 24.03.2017. godine, razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2016....

 • 06 Mart 2017
 • od KUIPTK
Programa rada KUIP TK za 2017. godinu

Na svojoj 67 redovnoj sjednici, održanoj 03. marta 2017. godine, Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila Program rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za 2017. godinu.Program rada Kantonalne...

Saopštenje za javnost – Rezultati pojačanog inspekcijskog nadzora tržišno-turističke inspekcije

U skladu sa Programom rada Vlade TK i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kantonalni tržišno-turistički inspektori su, u mješovitim timovima sa kantonalnim inspektorima rada za oblast radnih odnosa ove Uprave, u periodu od 01.04.2015.godine do 31.05.2015. godine, u punom kapacitetu, u prvoj i drugoj smjeni, kao i u dane vikenda (subota i nedjelja), vršili pojačani inspekcijski nadzor nad radom subjekata nadzora, odnosno fizičkih i pravnih lica iz oblasti trgovine, ugostiteljstva, obrta, građevine, kao i drugih djelatnosti koje se obavljaju na području Tuzlanskog kantona, u cilju suzbijanja “sive” ekonomije, odnosno, u cilju suzbijanja rada “na crno” – nezakonito radno angažovanje, rada bez odobrenja, kao i radi vršenja pojačane kontrole nad primjenom odredbi Zakona o fiskalnim sistemima (“Sl. Novine FBiH” broj: 81/09).

Prilikom vršenja inspekcijskog nadzora, kantonalni tržišno turistički inspektori su, u skladu sa Operativnim planom ove Uprave, kod subjekata nadzora nadzirali posjedovanje odobrenja za rad, korištenje fiskalnog sistema (posjedovanje fiskalnog uređaja i izdavanje fiskalnih računa), ažurnost poslovne dokumentacije kao i ostale predmete koji su se u momentu kontrole pokazali kao  bitni, a radi utvrđivanja zakonitosti njihovog rada, odnosno ponašanja subjekta nadzora koje je suprotno odredbama važeće zakonske regulative koja uređuje navedenu upravnu oblast.

U izvještajnom periodu 01.04.2015. – 31.05.2015. godine tržišno-turistički inspektori su na području 13 opština  TK izvršili ukupno 995 inspekcijskih pregleda. Od ukupnog broja naprijed navedenih pregleda evidentirana su 534 uredna pregleda, gdje su u 414 pregleda subjekti nadzora bili u prekršaju, a u 46 slučajeva se, iz objektivnih razloga, nisu mogli izvršiti pregledi te su sačinjene službene zabilješke.

Na području 13 općina Tuzlanskog kantona, na kojima su vršeni inspekcijski pregledi u toku pojačanog nadzora, izrečene su upravne i prekršajne mjere kako slijedi:

Izdato je ukupno 171 rješenje o zabrani rada, od toga 48 zabrana rada za rad bez odobrenja, 3 rješenja o zabrani rada pravnim licima zbog neposjedovanja izjave o ispunjavanju minimalno tehničkih uslova za obavljanje djelatnosti, 53 rješenja o zabrani upotrebe mjerila, te 67 ostalih rješenja o zabrani.

S obzirom da u 7 slučajeva subjekti nadzora nisu postupili po rješenju o zabrani rada, istim je zabranjen rad s predmetima kojima je počinjen prekršaj i izvršeno pečaćenje objekta otiskom pečata u pečatnom vosku, kao mjera osiguranja izvršenja  rješenja.

Nadalje, izdata su ukupno 233 ostala rješenja i potvrde, od toga 226 rješenja o otklanjanju nedostataka, 2 potvrde o oduzimanju robe i 5 rješenja o stavljanju robe van prometa u vrijednosti od 2.407,80 KM. Takođe, izrečeno je ukupno 11 ostalih mjera i akata, odnosno izdato 9 zaključka o obustavi postupka, urađen 1 zaključak o nenadležnosti, te 1 zaključak o dozvoli prisilnog izvršenja.

Postupajući inspektori su također, u pomenutom periodu izdali  253 prekršajna naloga u iznosu od 147.540,00 KM, te podnijeli 2 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudovima.

Obzirom na veliki broj izrečenih sankcija kod subjekata nadzora, tržišno turistički inspektori će i u narednom periodu vršiti pojačani nadzor, te ovom prilikom pozivamo sve subjekte nadzora sa područja TK da svoje poslovanje usklade sa važećom zakonskom regulativom i na taj način izbjegnu sve eventualne neugodnosti i nepotrebne finansijske izdatke. 

                                                                                                                           Direktor:

                                                                                                          mr. sc. Besim Durakovic dipl. oec.

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka