Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Izvještaj o radu KUIP TK za prvih šest mjeseci 2020. godine

Na 59. redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, održanoj dana 08.09.2020. godine, razmatran je i prihvaćen Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 30.06.2020. godine.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, u izvještajnom periodu je izvršila i u elektronskoj formi obradila 7.807 kontrole,  zatim 4.237 predmeta zavedenih u Djelovodniku predmeta i akata, što ukupno iznosi 12.044 predmeta, odnosno ukupno obradila 37.227 akata u tim predmetima, od čega je uradila 29.840 izlaznih akta.

U izvještajnom periodu, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona je, u svim upravnim oblastima,  naložila, izrekla i donijela 7.051 upravnih i drugih mjera i akata. Izdala  je 501 rješenja o zabrani rada, zatim 4.824 uvjerenja i isprava, te 1.726 ostalih aktaka i mjera.

Inspektori rada za oblast radnih odnosa, inspektori rada za oblast zaštite na radu i socijalne zaštite, su na području Tuzlanskog kantona, izvršili ukupno 2.171 inspekcijska pregleda. Tom prilikom inspekcija rada izvršila je kontrolu 4.188 radno angažovanih osoba, od čega je 3.801 osoba bilo radno angažovano u skladu sa Zakonom, a 387 osoba je bilo radno angažovano suprotno odredbama Zakona o radu. Kao posljedica naprijed pobrojanih kontrola u izvještajnom periodu, po nalogu inspektora zasnovan je radni odnos sa 387 osoba, odnosno poslodavci su sa zaposlenicima zaključili pojedinačne ugovore o radu i izvršili njihovo prijavljivanje kod Federalnog zavoda PIO/MIO i Zavoda za zdravstveno osiguranje Tuzlanskog kantona.

Na osnovu prikazanih pokazatelja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK, može se nedvosmisleno zaključiti da je ova Uprava, i pored brojnih ograničenja i barijera za realizaciju planiranih aktivnosti, u potpunosti izvršila sve planirane aktivnosti. 

Cjelovit  uvid u aktivnosti Uprave u za prvih šest mjeseci 2020 godine omogućuje integralni tekst predmetnog izvještaja, koji je dostupan u nastavku.

Izvještaj o radu KUIP TK za period 01.01-30.06.2020. godine

Izvod iz izvještaja o radu KUIP TK za period 01.01-30.06.2020. godine

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka