Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Saopštenje za javnost – usvojen izvještaj o radu KUIP TK za prvo polugodište 2015. godine

Na 11. redovnoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona, održanoj dana 30.09.2015. godine, razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 30.06.2015. godine.

Usprkos brojnim objektivnim ograničenjima poput:

  • nedostatka finansijskih sredstava u Budžetu TK za popunu upražnjenih radnih mjesta unutar Uprave,
  • nedostatka dodatnih budžetskih sredstva u Budžetu FBiH za poslove planiranog pojačanog inspekcijskog nadzora u saradnji sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove Sarajevo, sa ciljem suzbijanja ''rada na crno'' i kontrolu ''fiskalnih sistema'',
  • ograničenja finansijskih sredstava koja su uzrokovala nedostatak potrošnih materijala, nemogućnost redovnog registrovanja i održavanja vozila, nemogućnost kontinuiranog održavanja računarske opreme,
  • česte kontrole rada Uprave od strane MUP-a TK, a po nalogu Tužilaštva TK i nadležnog suda, iako su razlozi za kontrolu, uglavnom bile anonimne, nedobronamjerne i ni na čemu utemeljene predstavke, što su u konačnici utvrdili i istražni organi i Tužilaštvo TK,
  • neobjektivnog i neutemeljenog medijskog pritiska na rad i zaposlenike Uprave, koji je značajno umanjivao postignute rezultate uprave i narušavao ugled svih uposlenih u ovoj Upravi,
  • broja  sati  (6.248) zaposlenika Uprave provedenih na bolovanju,

inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona su u ovom izvještajnom periodu ostvarili najbolje rezultate po broju izvršenih kontrola u istoriji postojanja ove Uprave.
 
U izvještajnom periodu, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove je izvršila i u elektronskoj formi obradila 8.395 kontrola, zatim  5.668 predmeta zavedenih u Djelovodniku predmeta i akata, što ukupno iznosi 12.352 predmeta, odnosno ukupno obradila 38.050 akata u tim predmetima, od čega je uradila 30.207 izlazna akta.
 
U izvještajnom periodu, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona je, u svim upravnim oblastima  naložila, izrekla i donijela 6.057 upravnih i drugih mjera i akata. Izdato  je 835 rješenja o zabrani rada, od čega 147 zabrana rada izrečenih subjektima nadzora koji su radili bez odobrenja, a 688 ostalih zabrana. U 48 slučajeva je izvršeno pečaćenje poslovnih prostorija, kao mjera obezbjeđenja izvršenja naložene upravne mjere zabrane rada.

Izdato je 1.570 rješenja o nalaganju upravnih mjera, kako slijedi:

  • 1.509 rješenja o otklanjanju nedostataka,
  • 12 rješenja i potvrda o oduzimanju robe u vrijednosti od 3.253,60 KM,
  • 12 rješenja i potvrda o stavljanju robe van prometa u vrijednosti od 25.519,70 KM,
  • 37 ostalih rješenja.

Istovremeno je izdato  3.207 uvjerenja i isprava, te 445 ostalih mjera i akata.
 
U izvještajnom periodu, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona je, u svim upravnim oblastima,  podnijela 5 krivičnih prijava i 5 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, te izdala 1.008 prekršajnih naloga u ukupnoj vrijednosti od 599.890,00 KM.
Od ukupno 1.008 prekršajnih naloga, izdatih na prostoru Tuzlanskog kantona, u 86 slučajeva, u vrijednosti od 108.250,00 KM,  zatraženo je sudsko odlučivanje.
U izvještajnom periodu minimalna izrečena novčana kazna je izrečena u iznosu od 50,00 KM, a maksimalna izrečena novčana kazna izrečena je u iznosu od 10.001,00 KM. Prosječna izrečena novčana kazna  putem prekršajnog naloga u izvještajnom periodu iznosi 595,13 KM.
 
Od 9 riješenih predmeta po podnesenim zahtjevima za pokretanje prekršajnog postupka od strane Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, u svih 9 predmeta  izrečena je  zaštitna mjera oduzimanja predmeta kojima je počinjen prekršaj.
Kontrolišući ukupno 6.761 radno angažovanu osobu, inspektori rada, zaštite na radu i socijalne zaštite su pronašli 486 osoba angažovanih suprotno odredbama Zakona o radu. Kao pozitivan rezultat djelovanja tih kontrola, do momenta zaključenja ovog izvještaja,  poslodavci su po nalogu inspektora zaključili pojedinačne ugovore o radu sa 288 osoba i izvršili njihovo prijavljivanje Federalnom zavodu PIO/MIO i Zavodu za zdravstveno osiguranje Tuzlanskog kantona.
 
Detaljniji uvid u izuzetne rezultate Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, koji su rezultat uvođenja novih procesnih i organizacijskih struktura, unapređenja sposobnosti i poslovne kulture uposlenika, te korištenje savremenih softverskih rješenja elektronskog evidentiranja inspekcijskog nadzora,  omogućava dokument u nastavku.
 
           Izvod iz izvještaja o radu KUIP TK za period 01.01. - 30.06.2015. godine
 
 
                                                                                                                          Direktor:
                                                                                                          dr. sc. Besim Duraković dipl. oec. 

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka