Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Saopštenje za javnost – Rezultati pojačanog inspekcijskog nadzora tržišno-turističke inspekcije

U skladu sa Programom rada Vlade TK i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kantonalni tržišno-turistički inspektori su, u mješovitim timovima sa kantonalnim inspektorima rada za oblast radnih odnosa ove Uprave, u periodu od 01.04.2015.godine do 31.05.2015. godine, u punom kapacitetu, u prvoj i drugoj smjeni, kao i u dane vikenda (subota i nedjelja), vršili pojačani inspekcijski nadzor nad radom subjekata nadzora, odnosno fizičkih i pravnih lica iz oblasti trgovine, ugostiteljstva, obrta, građevine, kao i drugih djelatnosti koje se obavljaju na području Tuzlanskog kantona, u cilju suzbijanja “sive” ekonomije, odnosno, u cilju suzbijanja rada “na crno” – nezakonito radno angažovanje, rada bez odobrenja, kao i radi vršenja pojačane kontrole nad primjenom odredbi Zakona o fiskalnim sistemima (“Sl. Novine FBiH” broj: 81/09).

Prilikom vršenja inspekcijskog nadzora, kantonalni tržišno turistički inspektori su, u skladu sa Operativnim planom ove Uprave, kod subjekata nadzora nadzirali posjedovanje odobrenja za rad, korištenje fiskalnog sistema (posjedovanje fiskalnog uređaja i izdavanje fiskalnih računa), ažurnost poslovne dokumentacije kao i ostale predmete koji su se u momentu kontrole pokazali kao  bitni, a radi utvrđivanja zakonitosti njihovog rada, odnosno ponašanja subjekta nadzora koje je suprotno odredbama važeće zakonske regulative koja uređuje navedenu upravnu oblast.

U izvještajnom periodu 01.04.2015. – 31.05.2015. godine tržišno-turistički inspektori su na području 13 opština  TK izvršili ukupno 995 inspekcijskih pregleda. Od ukupnog broja naprijed navedenih pregleda evidentirana su 534 uredna pregleda, gdje su u 414 pregleda subjekti nadzora bili u prekršaju, a u 46 slučajeva se, iz objektivnih razloga, nisu mogli izvršiti pregledi te su sačinjene službene zabilješke.

Na području 13 općina Tuzlanskog kantona, na kojima su vršeni inspekcijski pregledi u toku pojačanog nadzora, izrečene su upravne i prekršajne mjere kako slijedi:

Izdato je ukupno 171 rješenje o zabrani rada, od toga 48 zabrana rada za rad bez odobrenja, 3 rješenja o zabrani rada pravnim licima zbog neposjedovanja izjave o ispunjavanju minimalno tehničkih uslova za obavljanje djelatnosti, 53 rješenja o zabrani upotrebe mjerila, te 67 ostalih rješenja o zabrani.

S obzirom da u 7 slučajeva subjekti nadzora nisu postupili po rješenju o zabrani rada, istim je zabranjen rad s predmetima kojima je počinjen prekršaj i izvršeno pečaćenje objekta otiskom pečata u pečatnom vosku, kao mjera osiguranja izvršenja  rješenja.

Nadalje, izdata su ukupno 233 ostala rješenja i potvrde, od toga 226 rješenja o otklanjanju nedostataka, 2 potvrde o oduzimanju robe i 5 rješenja o stavljanju robe van prometa u vrijednosti od 2.407,80 KM. Takođe, izrečeno je ukupno 11 ostalih mjera i akata, odnosno izdato 9 zaključka o obustavi postupka, urađen 1 zaključak o nenadležnosti, te 1 zaključak o dozvoli prisilnog izvršenja.

Postupajući inspektori su također, u pomenutom periodu izdali  253 prekršajna naloga u iznosu od 147.540,00 KM, te podnijeli 2 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudovima.

Obzirom na veliki broj izrečenih sankcija kod subjekata nadzora, tržišno turistički inspektori će i u narednom periodu vršiti pojačani nadzor, te ovom prilikom pozivamo sve subjekte nadzora sa područja TK da svoje poslovanje usklade sa važećom zakonskom regulativom i na taj način izbjegnu sve eventualne neugodnosti i nepotrebne finansijske izdatke. 

                                                                                                                           Direktor:

                                                                                                          mr. sc. Besim Durakovic dipl. oec.

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka