Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Saopštenje za javnost – Rezultati pojačanog inspekcijskog nadzora iz oblasti radnih odnosa

U skladu sa Programom rada Vlade TK i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kantonalni inspektori rada za oblast radnih odnosa su u mješovitim timovima sa kantonalnim tržišno-turističkim inspektorima ove Uprave, u periodu od 01.04.2015. godine do 31.05.2015. godine, u punom kapacitetu, u prvoj i drugoj smjeni, kao i u dane vikenda (subota i nedjelja), vršili pojačani inspekcijski nadzor nad radom subjekata nadzora, odnosno fizičkih i pravnih lica iz oblasti trgovine, ugostiteljstva, obrta, građevine i drugih djelatnosti koje se obavljaju na području Tuzlanskog kantona, a u cilju suzbijanja “sive” ekonomije, odnosno u cilju suzbijanja rada “na crno” – nezakonitog radnog angažovanja, rada bez odobrenja, kao i radi vršenja pojačane kontrole nad primjenom odredbi Zakona o fiskalnim sistemima (“Sl. Novine FBiH” broj: 81/09).
Prilikom vršenja inspekcijskog nadzora kantonalni inspektori rada za oblast radnih odnosa su, u skladu sa Operativnim planom ove Uprave, kao predmete kontrole nadzirali zakonitost radnog angažovanja (rad “na crno”), prekovremeni rad, isplatu plaća, odnosno  poštivanje važeće zakonske regulative koja uređuje ovu upravnu oblast.
 
U mjesecu aprilu 2015. godine, kantonalni inspektori rada za oblast radnih odnosa su izvršili 626 inspekcijskih nadzora, od čega su kod 203 subjekta nadzora evidentirani prekršaji, a kod 13 subjekata nadzora inspekcijski nadzori nisu izvršeni iz objektivnih razloga. Zbog utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, postupajući inspektori su izrekli ukupno 213 upravnih mjera i akata, a od toga su izdali 106 rješenja o zabrani radnog angažovanja, 36 rješenja o zabrani prekovremenog rada, 2 rješenja o zabrani rada strancima, 65 rješenje o otklanjanju nedostataka i 4 ostale mjere, te izdali 74 prekršajna naloga u iznosu od 58.030,00 KM.
Prilikom vršenja pojačanog inspekcijskog nadzora, u mjesecu aprilu 2015.godine, kontrolisano je 1.667 zatečenih radno angažovanih osoba i tom prilikom evidentirane 194 osobe koje su bile angažovane suprotno odredbama Zakona o radu i Zakona o zapošljavanju stranaca, od kojih je 85 osoba regulisalo radno pravni status (zaključeni ugovori o radu i izvršene prijave na obavezno osiguranje).
 
U mjesecu maju 2015. godine, postupajući inspektori su izvršili 284 inspekcijska nadzora, od čega su kod 72 subjekta nadzora evidentirani prekršaji, a kod 14 subjekata nadzora inspekcijski nadzori nisu izvršeni iz objektivnih razloga. Zbog utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, postupajući inspektori su izrekli ukupno 64 upravne mjere i akte, a od toga su izdali 35 rješenja o zabrani radnog angažovanja, 5 rješenja o zabrani prekovremenog rada, 21 rješenje o otklanjanju nedostataka i 3 ostale mjere, te izdali 26 prekršajnih naloga u iznosu od 18,550,00 KM.
Prilikom vršenja pojačanog inspekcijskog nadzora, u mjesecu maju 2015. godine je kontrolisano 1.670 zatečenih radno angažovanih osoba i tom prilikom evidentirane 83 osobe koje su bile angažovane suprotno odredbama Zakona o radu i Zakona o zapošljavanju stranaca, od kojih su 52 osobe regulisale radno pravni status (zaključeni ugovori o radu i izvršena prijava na obavezno osiguranje), uz napomenu da je u mjesecu maju, iz objektivnih razloga, u akciji učestvovao manji broj inspektora u odnosu na mjesec april 2015.godine.
 
S obzirom na gore navedeno, zbirni podaci za dva mjeseca pojačanog nadzora rada „na crno“ su sljedeći:
 
-  Postupajući inspektori su izvršili ukupno 910 inspekcijskih nadzora, od čega su kod 275 subjekata nadzora evidentirani prekršaji, a kod 27 subjekata nadzora inspekcijski nadzori nisu izvršeni iz objektivnih razloga.  Zbog utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, postupajući inspektori su izrekli ukupno 277 upravnih mjera i akata, a od toga su izdali 141 rješenje o zabrani radnog angažovanja, 41 rješenje o zabrani prekovremenog rada, 2 rješenja o zabrani rada strancima, 86 rješenja o otklanjanju nedostataka i 7 ostalih mjere, te izdali 100 prekršajnih naloga u iznosu od 76.5800,00 KM.
Prilikom vršenja pojačanog inspekcijskog nadzora, kontrolisano je 3.337 zatečenih radno angažovanih osoba i tom prilikom evidentirano 277 osoba koje su bile angažovane suprotno odredbama Zakona o radu i Zakona o zapošljavanju stranaca, od kojih su 137 osoba regulisale radno pravni status (zaključeni ugovori o radu i izvršene prijave na obavezno osiguranje).
 
Imajući u vidu da smo u periodu priprema za pojačani nadzor od JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona tražili da u periodu dok traje pojačani nadzor proprati efekte aktivnosti pojačanog inspekcijskog nadzora suzbijanja rada „na crno“, u dijelu koji se odnosi na broj nezaposlenih, broj novoprijavljenih, broj brisanih i broj zaposlenih, navedena Služba je aktom ‘’Evidencije, Obavijest direktora JU Služba za zapošljavanje TK broj: 02/1-34-30/15-4 od 15.05.2015. godine’’,  direktoru ove Uprave dostavila tražene podatke. U navedenom aktu vidljivi su egzaktni podaci, koji govore o direktnim i indirektnim pozitivnim efektima  pojačanog nadzora suzbijanja rada “na crno”, a koji ukazuju da se na evidenciji Službe za zapošljavanje u mjesecu aprilu 2015. godine smanjio broj nezaposlenih u odnosu na mart 2015. godine, sa 97.961 na 97.278, što znači da je smanjen broj nezaposlenih za 683 osobe koje su vođene na evidenciji u mjesecu martu 2015. godine.
Takođe, iz podataka dobivenih od JU Služba za zapošljavanje TK vidljivo je da je, u vrijeme provođenja pojačanog nadzora, sa evidencije brisana 2.731 osoba.
Osim navedenog, veoma bitan egzaktan podatak vidljiv iz gore pomenutog akta Službe za zapošljavanje, jeste da se u aprilu 2015. godine povećao broj novozaposlenih sa evidencije navedene Službe, u odnosu na mart 2015. godine.
Iz svega gore navedenog, uporedbom pokazatelja za mjesec april 2014. i april 2015. godine, može se nedvosmisleno zaključiti da su u mjesecu aprilu 2015. godine zaposlene 582 osobe više nego u istom mjesecu 2014. godine.
Takođe, iz podataka dobijenih od Službe za zapošljavanje, vidljivo je smanjenje broja nezaposlenih u mjesecu aprilu u odnosu na mjesec mart 2015. godine za 683 osobe, bez obzira što je u mjesecu aprilu došlo do povećanja broja novoprijavljenih za 548 osoba.
 
JU Služba za zapošljavanje TK-a, je isto tako aktom – Evidencija, obavijest broj:02/1-34-30/15-5 od 12.6.2015.godine, dostavila podatke iz svoje evidencije za mjesec maj 2015.godine. Na osnovu navedenog akta vidljivi su podaci koji govore o direktnim i indirektnim pozitivnim efektima koji su postignuti pojačanim nadzorom suzbijanja rada „na crno“, a koji ukazuju da se na evidenciji Službe za zapošljavanje u mjesecu maju 2015.godine, smanjio broj nezaposlenih u odnosu na april 2015.godine, sa 97.278 na 96.342 , što znači da je smanjen broj nezaposlenih za 936 osoba koje su vođenje na evidenciji u mjesecu aprilu 2015.godine.
Takođe, iz podataka dobijenih od JU Služba za zapošljavanje TK-a je vidljivo da je, u vrijeme provođenja pojačanog inspekcijskog nadzora, u mjesecu maju brisane sa evidencije 2.344 osobe.
 
Ako se uporede pokazatelji vezani za mjesec maj 2014. godine i maj 2015. godine, vidljivo je da je u mjesecu maju 2015.godine zaposleno više za 474 osobe, nego u istom mjesecu 2014. godine. Takođe, iz podataka dobijenih od Službe za zapošljavanje je vidljivo  da je došlo do smanjenja broja nezaposlenih u mjesecu maju, u odnosu na mjesec april 2015. godine, za 936 osoba.
 
Na osnovu dostavljenih akata JU Služba za zapošljavanje TK-a može se zaključiti da je u mjesecu martu 2015.godine  na Evidenciji nezaposlenih osoba Službe  bila 97.961 osoba, a u maju 2015. godine  96.342 osobe, što je za 1.619 osoba manje na Evidenciji nezaposlenih.
Ukupan broj osoba brisanih sa Evidencije u aprilu i maju 2015. godine iznosi 5.075, što je za 1409 osoba više nego u istom periodu prošle godine (u aprilu i maju 2014. godine je ukupno brisano 3.666 osoba).
Iz navedenih akata je takođe vidljivo da  broj novoprijavljenih osoba u mjesecu aprilu i maju 2014. godine  iznosi 2.723, dok  broj novoprijavljenih osoba u aprilu i maju 2015. godine iznosi  3456, što je  za 733 osobe više. 
Broj zaposlenih osoba sa evidencije, u periodu april – maj 2014. godine iznosi 2.256 osoba, dok je u istom periodu 2015. godine iznosio 3.312 osoba, iz čega proizilazi da je u odnosu na 2014. godinu  u 2015. godini  broj zaposlenih osoba u evidenciji  veći za 1.056 osoba.
 
Ono što je izuzetno bitno napomenuti, a što je takođe navedeno u gore pomenutom aktu Službe za zapošljavanje, da su svi gore pomenuti efekti vezani za smanjenje broja nezaposlenih, povećanje broja brisanih sa evidencije i povećanja broja novozaposlenih osoba, a koje su bile na evidenciji nezaposlenih, posljedica ili rezultat provođenja pojačanog nadzora suzbijanja rada „na crno“ od strane Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

                                                                                                                                  Direktor:

                                                                                                                     mr. sc. Besim Duraković dipl. oec.

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka