Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Saopštenje za javnost - kontrola mesnica

U skladu sa Planom i Programom rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, kantonalna veterinarska inspekcija planira izvršiti pojačane aktivnosti i kontrolu rada svih mesnica i drugih prodajnih mjesta na kojima se vrši promet i distribucija mesa i mesnih prerađevina, kao i pojačane aktivnosti i kontrolu svih objekata u kojima se bez odobrenja obavlja klanje životinja.

Utoku kontrole MESNICA i drugih prodajnih mjesta koja vrše promet svježeg mesa i mesnih prerađevina nadzirat će se slijedeća dokumentacija i materijalno-pravne predpostavke za obavljanje ove djelatnosti:

  1. Dokaz o obilježavanju mesa i organa životinja nakon veterinarsko-zdravstvenog pregleda (otisak pečata),
  2. Potvrda o zdravstvenom stanju pošiljki životinjskog porijekla do krajnjeg odredišta (obrazac 2a),
  3. Laboratorijski nalaz o izvršenoj mikrobiološkoj analizi proizvoda.

Veterinarska inspekcija će u skladu sa Zakonom o veterinarstvu u BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 34/02) zbog nepoštivanja odredbi iz člana 17., a vezano za promet proizvodima životinjskog porijekla, sankcionisati svako pravno lice koje je u prekršaju izricanjem  prekršajnog naloga u iznosu od 4.350,00 KM, a odgovornom licu u pravnom licu izdat će prekršajni nalog u iznosu od 1.750,00 KM. Takođe, fizičkom licu koje je u prekršaju izdat će prekršajni nalog u iznosu od 430,00 KM. 

Kod pravnih i fizičkih lica, u slučaju da roba nema zakonom predviđenu prateću dokumentaciju, pored prekršajnog naloga izreći će se i mjera oduzimanja i uništenja svježeg mesa i mesnih proizvoda, zbog zdravstvene neispravnosti istog a sa ciljem zaštite zdravlja i života građana Tuzlanskog kantona.

U toku kontrole objekata i prostora u kojima se bez odobrenja obavlja klanje životinja, veterinarska inspekcija će, u skladu sa Zakonom o veterinarstvu u BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 34/02), zbog nepoštivanja odredbi iz člana 27., a vezano za proizvodnju sirovina i proizvodima životinjskog porijekla,  sankcionisati svako lice koje je u prekršaju, izricanjem  prekršajnog naloga u iznosu  od 430,00 KM . U slučaju da zatečeno meso nema zakonom predviđenu prateću dokumentaciju,  izreći će se mjera oduzimanja i uništenja  mesa i mesnih proizvoda, kao i mjera zabrane klanja životinja i upotrebe prostora koji nisu uređeni u skladu sa propisima. Mjera zabrane će biti obezbijeđena pečaćenjem objekta i prostora.

Cilj pojačanog nadzora je suzbijanje nelegalne trgovine stočnim grlima, suzbijanje širenja zaraznih bolesti, zatim suzbijanje prometovanja oduzimanjem zdravstveno neispravnog mesa i mesnih prerađevina stavljenih u promet, kao i zaštita zdravlja i života građana Tuzlankog kantona.

Upozoravaju se svi vlasnici i menadžment mesnica i drugih prodajnih mjesta i objekata, da svoje poslovanje usklade sa važećom Zakonskom regulativom.

OVO SAOPŠTENJE TREBA SHVATITI KAO EDUKATIVNO-PREVENTIVNU RADNJU, UPOZORENJE, A UJEDNO I KAO ZAMOLNICU SVIM PRIVREDNIM SUBJEKTIMA IZ OVE OBLASTI, DA PREDUZMU SVE RADNJE I AKTIVNOSTI U SKLADU SA GORE POMENUTIM ZAKONIMA I PODZAKONSKIM AKTIMA I NA TAJ NAČIN IZBJEGNU  NEUGODNE SITUACIJE I NEPOTREBNE NOVČANE KAZNE.

POSLIJE OVOG SAOPŠTENJA ZA JAVNOST, INSPEKTORI NA TERENU ĆE DJELOVATI ISKLJUČIVO REPRESIVNO.

                                                                                                                              

                                                                                                                                     Direktor:

                                                                                                                    mr. sc. Besim Duraković dipl. oec.

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka