Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Saopštenje za javnost – kontrola provedbe obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

U skladu sa Programom rada Vlade Tuzlanskog kantona i Planom rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, kantonalni inspektor za oblast sanitarne, zdravstvene i farmaceutske poslove će vršiti kontrolu subjekata nadzora u smislu provedbe obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.
Podsjećamo subjekte nadzora, na koje se predmetne obaveze odnose, da je u mjesecu oktobru 2014. godine stupio na snagu novi Pravilnik o načinu obavljanja obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (''Službene novine FBiH'' broj 81/14), kojim su definisani način, periodi i subjekti predmetnih obaveza.
 
Članom 6. Pravilnika o načinu obavljanja obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije su propisani rokovi za obavljenje preventivne dezinfekcije za pojedine subjekte obaveze:
 
                                                                              ''Član 6.
(1) Obavezna preventivna dezinfekcija obavlja se u slijedećim rokovima:
    a) svakih 30 (trideset) dana u:
        1) objektima za proizvodnju, skladištenje i promet životnih namirnica i sirovina za njihovu proizvodnju i prevoznim sredstvima namijenjenim za njihov prevoz (klaonice, mljekare, prodavnice mesa i proizvoda životinjskog ¸      porijekla, različiti proizvodni pogoni, ugostiteljski i ostali objekti prehrane, kuhinje, trgovački objekti i tržni centri, hladnjače i sl.),
        2) objektima za javno vodosnabdijevanje,
        3) veletržnicama, tržnicama, ribarnicama,
        4) prostorima za održavanje izložbi ili sajmova,
        5) objektima namijenjenim za smještaj većeg broja ljudi (hoteli i drugi turistički objekti, studentski i đački domovi, prihvatilišta, socijalne ustanove i dr.),
        6) objektima odgojno obrazovnih ustanova (obdaništa, osnovne, srednje, više i visoke škole i dr.),
        7) svim zdravstvenim objektima (domovi zdravlja, ambulante, ordinacije, bolnice, klinički Centri i dr.),
        8) objektima za sport i rekreaciju (bazeni za kupanje, sportske dvorane i pojedini dijelovi sportskih stadiona),
        9) objektima i sredstvima javnog prevoza putnika (aerodromi, željezničke i autobuske stanice, avioni, vozovi, autobusi, trolejbusi, tramvaji, taksi vozila i dr.),
        10) objektima i mjestima za javna okupljanja i gdje je frekventnost ljudi povećana (kinodvorane, pozorišta, objekti MUP-a, zatvori, banke, šalter sale i dr.),
        11) mrtvačnicama, te prevoznim sredstvima za prevoz umrlih osoba,
        12) deponijama otpada.
    b) svakih 60 (šezdeset) dana u svim drugim objektima u kojima se obavlja društvena, privredna ili javna djelatnost.
    c) svakih 180 (sto osamdeset) dana obavlja se preventivna dezinfekcija zatvorenih vodova klimakomora i kanala za snabdijevanje zrakom, kao i prostora snabdjevenih tim zrakom – metodom termičke aerosolizacije.
(2) Provođenje preventivne dezinfekcije obaveza je vlasnika ili korisnika objekata i prostora iz stava (1) tač. a), b) i c) ovog člana.''
 
Članom 8. Pravilnika su propisani rokovi za obavljenje preventivne dezinsekcije za pojedine subjekte obaveze:
 
                                                                              ''Član 8.
(1) Obavezna preventivna dezinsekcija obavlja se u slijedećim rokovima:
    a) svakih 90 (devedeset) dana u:
        1) objektima za proizvodnju, skladištenje i promet životnih namirnica i sirovina za njihovu proizvodnju (klaonice, mljekare, prodavnice mesa i proizvoda životinjskog porijekla, različiti proizvodni pogoni, ugostiteljski i ostali objekti prehrane, kuhinje, trgovački objekti i tržni centri, i sl.),
        2) objektima za javno vodosnabdijevanje,
        3) veletržnicama, tržnicama, ribarnicama,
        4) objektima namijenjenim za smještaj većeg  broja ljudi (hoteli i drugi turistički objekti, studentski i đački domovi, prihvatilišta, socijalne ustanove i dr.),
        5) objektima odgojno obrazovnih ustanova (obdaništa, osnovne, srednje, više
i visoke škole i dr.),
        6) svim zdravstvenim objektima (domovi zdravlja, ambulante, ordinacije, bolnice, klinički centri i dr.),
        7) objektima javnog prevoza putnika (aerodromi, željezničke i autobuske stanice, i dr.),
        8) objektima i mjestima za javna okupljanja i gdje je frekventnost ljudi povećana (kinodvorane, pozorišta, objekti MUP-a, zatvori, banke, šalter sale i dr.)
        9) deponijama otpada.
    b) svakih 180 (sto osamdeset) dana:
        1) u kanalizacionim sistemima, kolektorima, šahtovima i energetskim kanalima toplovodnih, električnih, telefonskih i drugih instalacija,
        2) u svim drugim objektima u kojima se obavlja društvena, privredna ili javna djelatnost.
(2) Provođenje preventivne dezinsekcije obaveza je vlasnika ili korisnika objekata i prostora iz stava (1) i (2) ovog člana.''
 
Članom 11. Pravilnika su propisani rokovi za obavljenje preventivne deratizacije za pojedine subjekte obaveze:
 
                                                                            ''Član 11.
(1) Obavezna preventivna deratizacija obavlja se najmanje dva puta u toku godine i obuhvata:
    a) objekte odgojno obrazovnih ustanova (obdaništa, osnovne, srednje, više i visoke škole i dr.);
    b) svim zdravstvenim objektima (domovi zdravlja, ambulante, ordinacije, bolnice, klinički centri i dr.);
    c) objekte namijenjene za smještaj većeg broja ljudi (hoteli i drugi turistički objekti, studentski i đački domovi, prihvatilišta, socijalne ustanove i dr.);
    d) objekte i mjesta za javna okupljanja i gdje je frekventnost ljudi povećana (kinodvorane, pozorišta, objekti MUP-a, zatvori, banke, šalter sale i dr.);
    e) objekte javnog prevoza putnika (aerodromi, željezničke i autobuske stanice i dr.);
    f) objekte za javno vodosnabdijevanje;
    g) veletržnice, tržnice, ribarnice;
    h) šahtove i energetske kanale plinskih, telefonskih, električnih i toplovodnih i drugih instalacija;
    i) glavnu sanitarnu deponiju i ostale prostore gdje se  deponuje smeće;
    j) zajedničke prostore stambenih i stambeno-poslovnih  zgrada u svim oblicima svojine;
    k) sportske i rekreacione prostore;
    l) poslovne, skladišne, prodajne i proizvodne prostore pravnih lica;
    m) individualne, zanatske, ugostiteljske i dr. radnje;
(2) Provođenje preventivne deratizacije obaveza je vlasnika ili korisnika objekata i prostora iz stava (1) ovog člana.''
 
Osim preventivnog i edukativnog, ovo saopštenje ima i upozoravajući karakter. Stoga apelujemo na sve subjekte nadzora, da na vrijeme poduzmu zakonom propisane mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, kako bi izbjegli zakonom propisane represivne mjere koje će kantonalni inspektor poduzimati u slučaju prekršaja, te izbjegli posljedične neugodnosti i nepotrebne finansijske izdatke.
 
Integralni tekst Pravilnika o načinu obavljanja obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (''Službene novine FBiH'' broj 81/14) je dostupan u nastavku.
 
                                                                                                    Direktor: 
                                                                                  mr. sc. Besim Duraković dipl. oec.
 
 
Pravilnik o načinu obavljanja obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka