Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Upozorenje na pojavu lažnih federalnih inspektora

Slijedeći upozorenje Federalne uprava za inspekcijske poslove upućeno široj javnost i privrednim subjektima na području cijele Federacije BiH, da ima indikativna saznanja o pojavi lica  „lažnih federalnih inspektora" na području Hercegovačko-neretvanskog Kantona,
koji od privrednih subjekata traže uzimanje uzoraka za vršenje laboratorijskih analiza te, ukoliko privredni subjekt „ne vrši djelatnost u skladu za zakonom", vrše „naplaćivanje kazni" na licu mjesta, upozoravamo privredne subjekte na području Tuzlanskog kantona da prilikom inspekcijskog pregleda, od lica koja se predstavljaju kao inspektori obavezno traže službeno legitimisanje.
 
Upućujemo sve privredne subjekte da, ukoliko utvrde postojanje bilo kakve sumnje prilikom dolaska inspektora, pored navedenih zakonom propisanih prava obavezno kontaktiraju Federalnu upravu za inspekcijske poslove, na jedan od telefonskih brojeva 033/563-350 ili 033/563-360, kako bi potvrdili identitet službenih osoba - inspektora.

Napominjemo da je još od 2006. godine, stupanjem na snagu Zakona o prekršajima u FBiH, način naplaćivanja kazni propisan prekršajnim nalogom, odnosno, niti jedan inspekcijski organ u Federaciji BiH nema zakonska ovlaštenja naplate bilo kakvih kazni na licu mjesta prilikom inspekcijskog pregleda.
 
Sa tim u vezi skrećemo pažnju da se i naknada za vršenje laboratorijskih analiza baziranih na inspekcijskim kontrolama također ne može naplatiti od strane inspektora, već od strane akreditovane laboratorijske kuće.


                                                                                             mr. sc. Besim Duraković dipl. oec.

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka