Kontakt ¦ Site map ¦ Linkovi

 

 

 

 

 

 

 

Nadležnosti urbanističko građevinske inspekcije

  • nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona, kojima se uređuje oblast   urbanizma i građenja, u

        skladu sa ovlaštenjima i nadležnostima propisanim zakonom, te na način i u postupku propisanim zakonom

  • nadzor nad nad izradom dokumenata prostornog uređenja iz nadležnosti kantona i općina
  • nad provođenjem prostornog plana općina i kantona i programa mjera, plana posebnog područja urbanističkog plana uređenja za područja od značaja za općine i kanton
  • nadzor nad građenjem za koju urbanističku saglasnost izdaje općinska služba ili resorno ministarstvo u svrhu zaštite urbanističkh i građevinskih uvjeta i uvjeta zaštite okoline
  • nadzor nad provođenjem kantonalnog Zakona o prostornom uređenju na područjima od značaja za općine i kanton
  • postupanje po pismenim ili usmenim predstavkama odnosno zahtjevima za izvršenje inspekcijskog nadzora u vezi povreda

        propisa nad kojima vrši inspekcijski nadzor,  u granicama svoje nadležnosti blagovremeno dostavljanje pismene obavijesti, u

        zakonom propisanim rokovima, podnosiocima predstavki odnosno zahtjeva za izvršenje inspekcijskog nadzora

  • vršenje i drugih poslove koji su joj zakonima i drugim propisima stavljeni u nadležnost

Copyright (c) 2013. Kantonalna uprava za inspekcijse poslove Tuzlanskog kanotna BiH, sva prava pridržana

O nama | Uvjeti korištenja | Zaštita vaših podataka